Са поносом представљамо сертификат који потврђује да је пословни субјекат ЈП УСЛУГА Босилеград у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом у Србији.


Бонитетна оцена се додељује на темељу доступних финансијских извештаја. Она првенствено говори много о особи која води фирму, као и о њеним запосленима.

 

Шта је бонитетна оцена?

Бонитетна оцена односно финансијска оцена је детаљан преглед пословања фирме или самосталног предузетника, који се темељи на анализи пословања у претходној години.

Бонитетна оцена је комбинација статичне и динамичне оцене. Статична оцена је прорачун више показатеља из годишњег извештаја, а динамична се кроз годину мења. Статична бонитетна оцена састављена је из показатеља успешности и показатеља ликвидности.

На динамичан део бонитетне оцене утичу разни чиниоци, а то су:

• Блокаде

• Дугови (порезни)

• Делатности

• Однос измеду прихода из државног прорачуна и из приватног сектора

• Судски поступци

• Платна моћ

Фирме и предузетници могу на основу бонитетне оцене да предвиде колико морају да буду опрезни при пословању с потенцијалним и постојећим партнерима. Поред тога бонитетна оцена делује и као мотивација, јер фирма са вишом бонитетном оценом постиже већи углед у пословном свету.

Сертификат бонитетне изврсности

Додељује се фирмама које за своје добро пословање заслужују признање, додељује сертификат бонитетне изврсности. Пословни субјекти с бонитетном оценом изврсности послују успешно и уживају поверење пословног света. Бонитетна изврсност је плод детаљних прорачуна на основу пословања предузећа, статичне и динамичне бонитетне оцене. Сам сертификат диже ваш кредибилитет код пословних партнера и одраз је успешног пословања фирме.
Сертификат бонитетне изврсности додељује се предузећима с бонитетном оценом ААА, АА+ и А+.

Показатељ бонитетних разреда

Бонитетна оцена ААА је највиша могућа оцена коју је поједина фирма остварила, ако дуже време послује без потешкоћа. ААА оцена је доказ изврсног пословања, која се додељује  фирми без блокада, која редовно извршава своје обавезе. Могућности за ризично пословање у будућности скоро да не постоје. Фирма с највишом бонитетном оценом ААА је поуздан пословни партнер.

Оцена АА+ блиско прати највишу бонитетну оцену. Ова оцена значи да је фирма добра, поуздана и стабилна. Нешто слабија оцена потиче од тога што је фирма млађа и њена присутност на тржишту је краћа. Сарадња с таквим предузећем не представља ризик и задовољава све високе стандарде успешног пословања.

Фирма која је заслужила бонитетну оцену А+ је она која не показује никакве знакове за ризично пословање у будућности. С таквим предузећем остале фирме могу квалитетно и успешно да сарађују, а успешно пословање ће се наставити и у будућности. Нешто слабија оцена је овим фирмама додељена због пословања у прошлости, или када је реч о младој фирми, ипак она је сада поуздан пословни партнер.

Предузеће послује, али понекад има тешкоће с текућим ликвидностима. При пословању с оваквим предузећем је потребан опрез.

Предузеће послује ризично и у будућности неће опстати. Вероватноћа блокаде, стечаја или затварања је врло висока.

Бонитетна оцена није могућа јер не постоји довољно података о предузећу. То значи да је предузеће ново и није доступан годишњи финансијски извештај.