НАСЛОВНА

Добродошли

Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград је основано и регистровано  ради обављања комуналних делатности од општег интереса и то погледу: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; Уклањање отпадних вода;  Сакупљање отпада који није опасан; Третман и одлагање отпада који није опасан; Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; Одтржавање јавних површина; Изградња цевовода; Изградња хидротехничких објеката;  Послови ЗОО хигијенске службе; и друге комуналне потребе општине,  а  послује у окружењу општине Босилеград где своје  потенцијале  користи по основу потреба становништва и привреде.

Сврха постојања Јавно комуналног предузећа „Услуга“  је задовољење потреба становништва и привреде односно корисника комуналног система континуираним снабдевањем квалитетном пијаћом водом, еколошко безбедно одвођење отпадних вода, одржавање чистоће у граду, сакупљање изношење и депоновање смећа као и друге комуналне делатности.

Због потрeба грађана Босилеграда  јавно предузеће за комуналије и услуге  основано је и послује као јавно предузеће од 1989. године.

Због унапређења сарадње  кориснка комуналних услуга и ЈП Услуга, ради што боље презентације и транспаретности предузећа, што боље информисаности јавности урађен је савремен и лепо дизајниран   веб сајт предузећа.

Драги корисници добродошли на наш веб сајт! Предлажемо да посетите наш сајт и да исти са интересовањем и прегледате, а сви ваши предлози у вези са радом предузећа, изгледом и функционалношћу ове презентације су добродошли, јер на крају ми и постојимо управо због вас.

На нашим веб страницама можете пронаћи информације које су Вам потребне у вези пословања ЈП Услуга Босилеград и ту можете да сазнате више о нама. Ми ћемо се трудити да наше странице буду редовно иновиране и доступне, а жеља нам је да оне постану још један сервис који ће приближити наше предузеће Вама, нашим верним корисницима и партнерима.

Желимо да Вам  представимо  нашу делатност и сервис. Обезбеђење континуираног снабдевања водом свих потрошача и уредно одвођење отпадних вода, уз сталну контролу квалитета, сакупљање изношење и депоновање смећа и одржавање јавних површина примарни су задаци предузећа.

Вода је наша одговорност. Желимо да изградимо модерни водоводни систем снабдевања корисника водом за пиће у складу са законом и најновијим безбедносним стандардима. Наша вода за пиће ја здрава, а снабдевање се врши редовно и безбедно уз штедљив и рационални однос према трошковима. Покривеност домаћинстава у Босилеграду и с. Рајчиловци је 100%.

Одвођење отпадних вода из нај урбанији део општине Босилеград је на високом нивоу и без застоја. Систем одвођења отпадних вода достеже покривеност домаћинстава у граду Босилеград и с. Рајчиловци од око 98,7 %.

Систем сакупљањеа изношења и депоновања смећа је у задњих неколико година модернизован и осавремењен са два нова специјална возила 1550 поцинкованих канти за смеће, преко 200 контејнера 1.1 м3 15 великих од 5 и 7 м3, асфалтиран пут до депоније, ограђена депонија и успостављена улазна капија.

Наше свакодневне активности састоје се из праћења учинка, благовремене индетификације, исправљања грешака и редовног одржавања мреже водовода да би смо омогућили сигурно и ефикасно функционисање система у складу са законом и очекивањима корисника. Циљ нам је задовољење крајњег корисника како квалитетом, квантитетом тако и здравственом исправношћу воде. Све то уз уважавање еколошких принципа.

Наше услуге

Шта ми нудимо


Снабдевање пијаћом водом

Производња и дистрибуција пијаће воде

Одвођење отпадних вода

Сакупљање и одвођење употребљених и отпадних вода.

Сакупљање изношење и депоновање смећа

Сакупљање отпада који није опасан; Третман и одлагање отпада који није опасан; Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом.


Одржавање чистоће

Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

Комунална инфраструктура

Израда и одржавање водовода, канализације и локалних улица и путева и хидротехничких објеката.

Зоохигијена

Хумано хватање и збрињавање домаћих животиња , паса и мачака луталица