Босилеградски водовод и канализација

Босилеградскии водовод и канализација са ПИБ 100346317 и МБ 02362352  је јавно комунално предузеће које је основано за град Босилеград, са седиштем у улици Добродолски поток бб, скраћеног назива ЈП „Услуга“.

Директор: Предраг Трајков, дипл.инж.грађ.

Основне надлежности и активности ЈП „Услуга“ Босилеград су:

  • производња и дистрибуција воде;
  • одвођење отпадних вода;
  • чишћење јавних површина и зеленила;
  • сакупљање, одвоз и депоновање смећа и
  • израда водовода, канализације и локалних путева
  • зоохигијена.

Контакт телефон:

Директор: +381(0)17/877- 226;

Финансије и рекламације рачуна: +381(0)17/878– 367;

Пријава кварова: +381(0)17/877- 226; +381(0)17/878-367; 0646429886;

Факс: +381(0)17/877- 226; +381(0)17/878-367;

 

Веб адреса: www.jpusluga-bosilegrad.rs

Е-маил: jpusluga@gmail.com