Каналисање Босилеграда и приградских насеља и села

Каналисање Босилеграда и приградских насеља и села

Босилеград и село Рајчиловци имају решен систем канализације у погледу одвођења употребљених отпадних вода изграђеним системом канализационе мреже сепаратног типа са преко 40 км мреже различитог профила од ДН 160 мм до ДН 400 мм. Урађен је пројекат збирног колектора за одвођење свих отпадних вода до места предвиђено за постројење за прераду отпадних вода. Урађен је и пројекат  постројења за отпадне воде. Урађен је и пројекат одвођења атмосферских падавина, а тренутно се кишница одводи системом улица и природних одводника.

Укупно има око цца 1500 прикључака на канализацију тако да је  Босилеград  решен са око 98,5 %, а  С Рајчиловци 100 %.

Изградња и одржавање система за одвођење отпадних вода са подручја града Босилеград и села Рајчиловци представља важну делатност предузећа. Доградња  система фекалне канализације као и израда  главног колектотра решио би један од важнијих проблема комуналне инфраструктуре са једне стране као и заштититу животне средине и побољшање квалитета живота становништва с друге стране.

У току је изградња канализационе мреже преосталих нерешених делова насеља  и то у Насељу Изворштица испод главног пута за с. Извор и за насеље Добри дол. Припреме се врше да се отпочне са израдом главног колектора и каналисање села Радичевци.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *