Каналисање Босилеграда и приградских насеља и села

Каналисање Босилеграда и приградских насеља и села

Босилеград и село Рајчиловци имају решен систем канализације у погледу одвођења употребљених отпадних вода изграђеним системом канализационе мреже сепаратног типа са преко 40 км мреже различитог профила од ДН 160…

Continue reading