Извориште Извор

Извориште Извор

Босилеград тренутно има стабилан систем водоснабдевања са преко 35 км разводне мреже провила од ДН 32 мм до ДН 225 мм, 3,6 км доводног цевовода од изворишта у селу Извор ДН 160 мм и 0,9 км потисног цевовода од Пумпног постројења до резервора рисовица ДН 225 мм, повезног цевовода око 1,3 км од између резервоара Рисовица и резервоара Рамни дел ДН 160 мм са око 1550 прикључака  на водоводној мрежи за индивидуалне кориснике и око 97 прикључака за привреду, установе и ванпривреду, са око 30 литара у секунду расположивог капацитета пијаће воде на два изворишта, четири резервоара пијаће воде и перспективно се разрађује и ради на доводу пијаће воде са извора Рода из села Милевци. Јавним водоводом покривен је град Босилеград, село Рајчиловци, село Радичевци, село Извор и село Белут.

Главно извориште водоснабдевања Босилеграда и приградских насеља јесте карсно врело- природно извориште „Извор“ које се налази у центру села Извор на 3,5 км од Босилеграда. Капацитет овог изворишта у задњих неколико година креће се у границама од 13-17 литара/сек. За потребе становнишва Босилеграда и приградских насеља захвата се између 9-11 лит/сек.  Остатак од 4-6 литара користи се за водоснабдевање села Извор и села Белут и као биолошки минимум. Тренутне потребе становништва су задовољене са овог изворишта током зимског периода. У току летњег периода користи се и алтернативни извор ради додатног водоснабдевања са Бунара Б3 Сред поље –Требеница.

Квалитет воде изворишта у с.Извор је по рангу и извештајима Хигијенског завода Врање на највишем рангу. Вода је идеално чиста без икаквих примеса и могућности за загађењем, бактериолошки исправна током целе године и врло стабилне издашности.

Извориште је урађено још од турског времена околина инјектирана глином а сам извор озидан циглом и малтером . Надограђено је 1976. године и оспособљено за водоснабдевање Босилеграда. Велика се пажња посвећује да се овај благодет сачува и одржи у функционалном стању како би се сачувао квалитет и квантитет изворишта.

Од овог изворишта у многоме зависи и живот и развој Босилеграда. Вода се захвата и одводи до града гравитационим путем без коришћења енергије и без икаквог третмана да се побољша квалитет. Само из санитарно хигијенских разлога и превентиве води се додаје натријум хипохлорид.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *