Сакупљање, изношење и депоновање смећа

Сакупљање, изношење и депоновање смећа

Општина Босилеград је задњих неколико година модернизовала систем сакупљања изношења и депоновања смећа на начин што је Депонија „Кремиково“ ограђена, урађен асфалтни пут до депоније, набављено 1500 канти за смеће…

Continue reading

Бунар Б3

Бунар Б3

Током летњег периода када дође до несташице воде услед појачане потрошње у систем се укључује  додатни систем водоснабдевања Бунар Б3 Сред поље –Требеница.  Извориште се налази у алувијону реке Драговиштице…

Continue reading

СУТРА ПРИПАДА ОНИМА, КОЈИ ИМАЈУ ВИЗИЈУ ДАНАС !

СУТРА ПРИПАДА ОНИМА, КОЈИ ИМАЈУ ВИЗИЈУ ДАНАС !

Босилеградски водовод  ЈП „Услуга“ Босилеградски водовод и канализација са ПИБ 100346317 и МБ 02362352  је јавно комунално предузеће које је основано за град Босилеград, са седиштем у улици Добродолски поток…

Continue reading